Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem oraz ocena ryzyka wybuchu

Gazy, pary i pyły mogą powodować tworzenie się mieszanin wybuchowych. Od wyników oceny zagrożenia i oceny ryzyka wybuchu zależy dobór odpowiednich środków zabezpieczenia. Wykonywana przeze mnie ocena dostarcza osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo rzetelnych informacji dotyczących poziomów zagrożenia i ryzyka oraz wymaganych zabezpieczeń.

Skontaktuj się teraz!

Tel. 600423275
remark@interia.pl

Moja firma zajmuje się od 2011 roku szeroko rozumianymi usługami przeciwpożarowymi. W ofercie mogą Państwo znaleźć Legalizację, przeglądy i badania gaśnic oraz hydrantów, szkolenia przeciwpożarowe, znaki ewakuacyjne, instrukcje bezpieczeństwa i wiele więcej.